SlovAl

Switch to language

Vitajte na stránkach spoločnosti SLOVAL, s.r.o.

Hlavná výrobná činnosť SLOVAL, s.r.o. Žiar nad Hronomje výroba Al polotovaru v tvare bločkov resp. v tekutej forme z druhotných surovín na báze hliníka v príslušných technologických zariadeniach.


SLOVAL, s.r.o. vykonáva vo svojej podnikateľskej činnosti zber a zhodnocovanie Al odpadov, ktorá súvisí s materiálnym zhodnotením odpadov a následným zneškodnením zvyškových produktov po zhodnotení Al odpadu ako výstupu z technológie.

V zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je činnosť spoločnosti zaradená ako činnosť R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

O kvalite našich vyrábaných produktov svedčí aj udelenie certifikátu systému kvality EN ISO 9001:2008 pre činnosť: Spracovanie hliníkových odpadov, výroba a predaj hliníkových zliatin.